Tag Archives: นำแสงเติบโต

อะไรคือผลของหลอดไฟ LED เติบโตต่อวงจรการเจริญเติบโตของพืช?

นำแสงเติบโต

หลอดไฟ LED หรือหลอดไฟ LED ใช้มาตรการที่แตกต่างกัน, เพื่อหลีกเลี่ยงการมีอยู่ของปัญหาที่แตกต่างกัน, เช่นการขาดการวิเคราะห์ส่วนประกอบสเปกตรัมที่เฉพาะเจาะจง, ส่งผลให้คุณภาพแสงไม่บริสุทธิ์, ความเข้มของแสงที่ไม่สอดคล้องกัน, ใกล้หรือต่ำกว่าจุดชดเชยแสงของพืช, and low energy efficiency […]