Tag Archives: นำแสงฟาร์ม

LED เป็นช่วงแสงของพืชและเป็นรูปแสงสำหรับการเจริญเติบโต

การใช้งานหลอดไฟ LED จำนวนมากในสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกที่ได้รับการคุ้มครองพืชแสดงให้เห็นว่าหลอดไฟ LED สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้, เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกพืชควบคุมแสงเทียม. โคมไฟ LED ที่มีข้อดีคือดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการขาดแคลนพลังงานทั่วโลก, ที่ […]