Arkivat e Tag: llambë muri LED në natyrë

What should be done for the daily maintenance of outdoor LED wall lamp?

drita e burimit të pikës pixel të udhëhequr (4)

Me trendin e zhvillimit të inxhinierisë së ndriçimit, burimi tradicional i ndriçimit nuk ka qenë në gjendje të kënaqë kërkesën e njerëzve për ndriçim. Në ditët e sotme, llamba larëse e murit të udhëhequr është gjithnjë e më e dashur nga ndriçimi urban. Përveç skemës së dizajnit të llambave, plotëson kërkesat e efektit të ndriçimit, and the light display after actual installation is also […]