Arkivat e Tag: DMX512 led line lamp

Si të lidhni llambën e linjës së udhëhequr DMX512?

Tensioni i përgjithshëm i llambës së linjës DMX512 është DC24 V, kështu që është e nevojshme të zgjidhni një furnizim të përshtatshëm të energjisë kalimi. Madhësia e furnizimit me energji varet nga fuqia dhe gjatësia e lidhjes së llambës së linjës LED. Duhet të theksohet se mos lidhni DC24 V me AC220 V, otherwise all lamp beads will […]