Архив шошго: гэрэл ургадаг

Ургамлын ургалтын хүрд нь ургамлын ургалтын мөчлөгт ямар нөлөө үзүүлдэг вэ??

гэрэл ургадаг

Led ургамлын чийдэн эсвэл гэрлийн ургалт нь янз бүрийн арга хэмжээ авдаг, янз бүрийн түвшний асуудлуудаас зайлсхийх үүднээс, тухайлбал тодорхой спектрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн шинжилгээ байхгүй байх гэх мэт, улмаар гэрлийн цэвэр бус чанарыг бий болгодог, үл нийцэх гэрлийн эрч хүч, ургамлын гэрлийн нөхөн олговрын цэгээс ойр эсвэл бүр доогуур байдаг, мөн бага эрчим хүчний үр ашиг […]