Архива на ознаки: доведе расте светло

Кој е ефектот на светилката за растение од растение врз циклусот на растење?

доведе расте светло

Предводени ламби од растенија или светло предводени од светло усвојуваат различни мерки, за да се избегне постоење на различни степени на проблеми, како што се недостаток на анализа на специфични спектрални компоненти, што резултира со нечист квалитет на светлина, неконзистентен интензитет на светлина, близу или дури и пониска од точката на компензација на светлината кај растенијата, and low energy efficiency […]