ស្លាកបណ្ណសារ: led wall washing lamps factory

កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាយុកាលរបស់ចង្កៀងលាងជញ្ជាំង LED: វិទ្យុសកម្ម

នៅពេលដំឡើងនៅខាងក្រៅ, ចង្កៀងលាងជញ្ជាំងដឹកនាំជារឿយៗទទួលរងពីបរិយាកាសអាក្រក់ដូចជាការជំនួសត្រជាក់និងក្តៅ, ទឹកភ្លៀងនិងសំណឹកព្រិល, ការវាយប្រហារខ្យល់ខ្លាំងនិងវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យ. នៅក្នុងសីតុណ្ហាភាពផ្លាស់ប្តូរ, ធូលី, ភាពកខ្វក់និងសំណើមបានជះឥទ្ធិពលដល់អាយុកាលនៃអំពូលជញ្ជាំង LED. It may even cause the lamp shell to bear […]