ស្លាកបណ្ណសារ: led farming light manufacturer

ចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនិងការអនុវត្តទ្រឹស្តីនៃអំពូលអំពូល LED

  នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន, ប្រភេទនៃអំពូលរុក្ខជាតិដឹកនាំនៅលើទីផ្សារអាចត្រូវបានបែងចែកជាបីជំនាន់: ចង្កៀងអំពូល LED ជំនាន់ទី ១ មានសមាមាត្រថេរនៃពន្លឺក្រហមនិងខៀវ, អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺថេរនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឌីស៊ី. The second generation of constant-current LED plant lamp has a fixed ratio of red and […]