ស្លាកបណ្ណសារ: facade led lighting

តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ទីផ្សារនៃប្រភពពន្លឺ LED

ភ្លើងបំភ្លឺស្ពាន facade (1)

សព្វថ្ងៃ​នេះ, នៅក្នុងឧស្សាហកម្មចង្កៀង, ផលិតផល LED គ្រប់ប្រភេទមានពេញទីផ្សារទាំងមូលហើយកំពុងប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំង. ផលិតផល LED ទាំងអស់ពឹងផ្អែកលើប្រភពពន្លឺចំណុច LED ដើម្បីទទួលបានពន្លឺនិងសម្រេចបាននូវការសន្សំថាមពល, because the quality of a lighting product plays an important role. LED point light source is a very […]