ស្លាកបណ្ណសារ: energy saving LED lamps

តើអ្វីជាស្តង់ដារសន្សំថាមពលនៃអំពូល LED

ការសន្សំថាមពលគឺជានិន្នាការនៃពេលវេលា, ឥឡូវនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងកំពុងតស៊ូមតិសន្សំថាមពល. អំពូល LED គឺជាគោលនៃការសន្សំថាមពលចង្កៀង. អំពូល LED ល្អអាចសន្សំសំចៃអគ្គិសនីបានច្រើន, ដូច្នេះអំពូល LED ប្រភេទណាដែលសន្សំសំចៃថាមពល? របៀបជ្រើសរើសអំពូល LED ល្អ? ចំណុចខាងក្រោមអាចត្រូវបានយោងទៅ […]