ស្លាកបណ្ណសារ: DMX512 led line lamp

របៀបភ្ជាប់ចង្កៀងខ្សែឌីអឹម ៥១២ ដឹកនាំ?

វ៉ុលទូទៅនៃចង្កៀងខ្សែ DMX512 គឺ DC24 V, ដូច្នេះវាចាំបាច់ក្នុងការជ្រើសរើសការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឆ្លាស់ដែលសមស្រប. ទំហំនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអាស្រ័យលើថាមពលនិងប្រវែងនៃការតភ្ជាប់នៃអំពូល LED. គួរកត់សម្គាល់ថាកុំភ្ជាប់ DC24 V ទៅ AC220 V, otherwise all lamp beads will […]