ស្លាកបណ្ណសារ: អេក្រង់ LED ច្បាស់

តើកញ្ចក់ LED អេក្រង់ថ្លានៅលើទីផ្សារពិតជាមានតម្លាភាពពេញលេញ?

ដឹកនាំអេក្រង់ថ្លា

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មក​នេះ, the application of LED transparent screens in the field of stage design has become increasingly widespread. ចាប់ពីដំណាក់កាលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ រហូតដល់ការប្រគុំតន្ត្រីផ្សេងៗ, ហើយបន្ទាប់មកទៅ 2023 ការប្រគុំតន្ត្រីថ្ងៃចូលឆ្នាំសកល, កញ្ចក់ LED អេក្រង់ថ្លាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញលេញដោយអ្នករចនាសម័យទំនើបដោយសារតែលក្ខណៈនៃតម្លាភាពរបស់ពួកគេ។, គ្មានការរារាំង, and flexible […]