ស្លាកបណ្ណសារ: buy led facade light

តើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឱ្យមានប្រជាប្រិយភាពនៃប្រភពពន្លឺ LED

ពន្លឺចង្អុលម៉ូឌុលភីកសែល (4)

ប្រភពពន្លឺចំណុច LED គឺជាប្រភេទថ្មីនៃការសន្សំសំចៃថាមពលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជាប្រភពពន្លឺតុបតែងលំអរ, ដែលអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនិងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងសារធាតុពុលផ្សេងៗនៅក្នុងបរិយាកាស, និងជាប្រភពពន្លឺមួយក្នុងចំណោមប្រភពពន្លឺដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន. ដូច្នេះអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិនៃប្រភពពន្លឺចំណុច LED? The following is […]