ស្លាកបណ្ណសារ: blue LED line lights.

បញ្ហាក្នុងការជ្រើសរើសអំពូល LED ពណ៌ខៀវ

ចង្កៀងអំពូល LED មិនត្រឹមតែត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងអចលនទ្រព្យប៉ុណ្ណោះទេ, ប៉ុន្តែក៏មានគម្រោងភ្លើងបំភ្លឺស្ពានកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ. ថ្ងៃនេះ, យើងផ្តោតលើបញ្ហាដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តអំពូល LED ពណ៌ខៀវ. LED line lamp Why mention the application of “ពន្លឺ​ពណ៌ខៀវ” ជំនួសឱ្យពណ៌ពន្លឺផ្សេងទៀត? ដំបូង […]