Tag Archives: energy saving LED lamps

Որոնք են LED լամպերի էներգախնայողության ստանդարտները

Էներգախնայողությունը ժամանակի միտում է, այժմ ամեն ինչ պաշտպանում է էներգախնայողությունը. LED լամպը լամպի էներգախնայողության չափանիշն է. Լավ LED լուսավորությունը կարող է շատ էլեկտրաէներգիա խնայել, այնպես որ, ինչպիսի LED լամպ է ավելի շատ էներգախնայող? Ինչպես ընտրել լավ LED լամպ? Հետևյալ կետերը կարող են վկայակոչվել […]