P6.25 բարձր թափանցիկության LED վիդեո էկրան՝ բարձր լուծաչափով և պայծառությամբ

Ճկուն թափանցիկ LED էկրանը ցուցադրման տեխնոլոգիա է, որը համատեղում է ճկունության հատկությունները, թափանցիկություն, և լուսարձակող դիոդներ (LED- ներ) ստեղծել յուրահատուկ տեսողական փորձ.