תג ארכיון: הוביל לגדול אור

מה ההשפעה של מנורת led לגדול צמחים על מחזור גידול הצמחים?

הוביל לגדול אור

מנורות צמחים לד או אור לגדול נוקטים אמצעים שונים, כדי להימנע מקיומן של דרגות שונות של בעיות, כגון היעדר ניתוח של רכיבים ספקטרליים ספציפיים, וכתוצאה מכך איכות אור לא טהורה, עוצמת אור לא עקבית, קרוב או אפילו נמוך יותר מנקודת הפיצוי הקלה של הצמחים, and low energy efficiency […]