Tag Archives: tərəvəz yetişdirilməsinə rəhbərlik etmişdir

Tərəvəz yetişdirmək üçün LED bitki lampası necə seçilir?

LED bitki lampaları, fərqli bitkilərin işıq doyma nöqtəsi və işıq kompensasiya nöqtəsi ilə birlikdə istifadə olunur. Bitkilərin işıq doyma nöqtəsi və işıq kompensasiya nöqtəsi məhsul növlərinə və becərmə şərtlərinə görə dəyişir. Bəzi mənfi bitkilər daha az ilə doyma səviyyəsinə çatır 10,000 Lüks, while positive plants need tens of thousands of lux […]