Tag Archives: led washer light lamp factory

Do you know the many benefits of a led washer light lamp?

dmx लिनियर लाईट बत्ती (1)

नेतृत्व भित्ता धुने बत्ती, नामले संकेत गरे जस्तै, प्रकाश जस्तै पानी भित्तामा धुनुहोस्, मुख्य रूपमा सजावट प्रकाश निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ, र ठूला भवनहरूको रूपरेखा पनि प्रयोग गर्‍यो. एलईडी ऊर्जा बचत को विशेषताहरु छ, उच्च प्रकाश दक्षता, रिच रंग र लामो सेवा जीवन, the wall washing lamps of […]