Tag Archives: नेतृत्व बढ्न प्रकाश

बोटको विकास चक्रमा एलईडी बढेको बिरूवा दियोको प्रभाव के हो?

नेतृत्व बढ्न प्रकाश

एलईडी प्लान्ट बत्ती वा नेतृत्व बढेको प्रकाशले बिभिन्न उपायहरू अपनाउँछ, ताकि विभिन्न डिग्री समस्याहरूको अस्तित्वबाट बच्न, जस्तै विशिष्ट स्पेक्ट्रल कम्पोनेन्ट्सको विश्लेषणको अभाव जस्तो, अशुद्ध प्रकाश गुणवत्ताको परिणामस्वरूप, असंगत प्रकाश तीव्रता, नजिक वा बिरूवाहरूको प्रकाश क्षतिपूर्ति बिन्दु भन्दा कम, र कम ऊर्जा दक्षता […]