Tag Archives: vegetable grow lamp

Келечектеги рыногунда LED өсүмдүк чырактын абалы

Анын кереметтүү мүнөздөмөлөрүнө байланыштуу, LED контролдонуучу жай шартында өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн абдан ылайыктуу, мисалы, өсүмдүк ткандарын өстүрүү, мекеме багбанчылык жана заводдук көчөттөрдү өстүрүү, жана аэрокосмикалык экологиялык ден-соолукту сактоо системасы. Төртүнчү муундагы жаңы жарык булагы катары, LED башка электр жарык булактарынан айырмаланып көптөгөн өзгөчөлүктөргө ээ, which also makes […]