بایگانی برچسب: لامپ ضد عفونی فرابنفش

کدام منطقه از اتاق می تواند لامپ ضد عفونی کننده ماوراlet بنفش 30 وات را ضد عفونی کند?

مطابق نسخه دوم نسخه سوم مشخصات فنی برای ضد عفونی توسط وزارت بهداشت جمهوری خلق چین صادر شده (استاندارد ضد عفونی بیمارستان) شرط می بندد که مقدار نصب لامپ ضد عفونی کننده ماوراio بنفش معلق داخلی, 30W لوله لامپ ضد عفونی ماوراio بنفش, the radiation intensity at 1m vertical should be […]