بایگانی برچسب: led growing vegetables

نحوه انتخاب چراغ گیاه LED برای پرورش سبزیجات?

لامپ های کارخانه LED در ترکیب با نقطه اشباع نور و نقطه جبران نور گیاهان مختلف استفاده می شود. نقطه اشباع نور و نقطه جبران نور گیاهان با توجه به گونه های زراعی و شرایط کشت متفاوت است. بعضی از گیاهان منفی با اشباع کمتری به اشباع نور می رسند 10,000 لوکس, while positive plants need tens of thousands of lux […]