بایگانی برچسب: منجر به رشد نور شد

تأثیر چراغ گیاهان led led بر چرخه رشد گیاه چیست?

منجر به رشد نور شد

لامپ های گیاهی یا چراغ رشد منجر به اقدامات مختلفی می شوند, تا از وجود درجات مختلف مشکلات جلوگیری شود, مانند عدم تجزیه و تحلیل اجزای طیفی خاص, در نتیجه کیفیت نور ناخالص, شدت نور ناسازگار, نزدیک یا حتی کمتر از نقطه جبران نور گیاهان است, and low energy efficiency […]