Αρχεία ετικετών: led καλλιέργεια λαχανικών

Πώς να επιλέξετε λάμπα LED για καλλιέργεια λαχανικών?

Οι λαμπτήρες των εγκαταστάσεων LED χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το σημείο κορεσμού φωτός και το σημείο αντιστάθμισης φωτός διαφορετικών εγκαταστάσεων. Το σημείο κορεσμού φωτός και το σημείο αντιστάθμισης φωτός των φυτών ποικίλλουν ανάλογα με τα είδη καλλιέργειας και τις συνθήκες καλλιέργειας. Ορισμένα αρνητικά φυτά φτάνουν σε ελαφρύ κορεσμό με λιγότερο από 10,000 Λούξ, while positive plants need tens of thousands of lux […]