Αρχεία ετικετών: οδηγημένο φως

Ποια είναι η επίδραση της λάμπας φυτού με οδηγημένο φυτό στον κύκλο ανάπτυξης φυτών?

οδηγημένο φως

Οι λαμπτήρες των φυτικών οδηγήσεων ή το φως αυξάνονται με διαφορετικά μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη διαφορετικών βαθμών προβλημάτων, όπως η έλλειψη ανάλυσης συγκεκριμένων φασματικών συστατικών, με αποτέλεσμα ακάθαρτη ποιότητα φωτός, ασυνεπής ένταση φωτός, κοντά ή ακόμα χαμηλότερα από το σημείο αντιστάθμισης φωτός των φυτών, and low energy efficiency […]