Αρχεία ετικετών: απολύμανση υπεριώδους λαμπτήρα

Αρχή της υπεριώδους αποστείρωσης και απολύμανσης υπεριώδους λαμπτήρα

Τι είναι η υπεριώδης λάμπα? Σε αυτήν την ταχέως αναπτυσσόμενη κοινωνία, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας γεννιούνται κάθε μέρα, τόσοι πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν για την υπεριώδη λάμπα. Ας παρουσιάσουμε την έννοια της υπεριώδους λάμπας και την αρχή της απολύμανσης υπεριώδους. Ultraviolet lamp Ultraviolet lamp is a kind of device that can emit ultraviolet light. It is a necessary […]