thẻ ghi lưu trữ: khử trùng bằng đèn cực tím

Nguyên lý khử trùng bằng tia cực tím và khử trùng bằng đèn cực tím

Đèn cực tím là gì? Trong xã hội đang phát triển nhanh chóng này, sản phẩm công nghệ cao ra đời mỗi ngày, rất nhiều người có thể không biết về đèn cực tím. Hãy giới thiệu khái niệm đèn cực tím và nguyên tắc khử trùng bằng tia cực tím. Ultraviolet lamp Ultraviolet lamp is a kind of device that can emit ultraviolet light. It is a necessary […]